Contact us and location

The London office

The Bar Council
289-293 High Holborn
London WC1V 7HZ
DX: 240 LDE

Tel: 020 7242 0082
Fax: 020 7831 9217

View a map and get directions to the London office.

If you know which team or member of staff you wish to contact, please see the staff list for contact details. 

Contact the Records@barcouncil.org.uk regarding your Authorisation to Practice or to update any of your practicing details. The Records Office’s hours of operation is Monday, Tuesday, Wednesday and Friday 10:00 to 16:00 (Thursday - 09:30 to 15.:30).

The Brussels office

The Bar Council of England and Wales
Brussels Office
Avenue des Nerviens 85
B-1040 Brussels
Belgium

Tel: 00 322 230 4810
Fax: 00 322 230 4596

Contact us with an email query.

View a map and get directions to the Brussels office.

Gwefan Cyngor y Bar a Thestun yn yr Iaith Gymraeg

Mae Cyngor y Bar (trwy ei reoleiddiwr cwbl annibynnol, Bwrdd Safonau'r Bar) yn cynrychioli ac yn rheoleiddio 15,387 o fargyfreithwyr sy'n ymarfer yn Lloegr a Chymru. Yr ydym hefyd yn darparu gwasanaethau ar gyfer bargyfreithwyr nad ydynt yn ymarfer, sy'n talu tanysgrifiad gwirfoddol.

Yn ôl ystadegau sydd ym meddiant Cyngor y Bar, gwyddom am ryw 70 o aelodau o'r Bar sy'n siarad Cymraeg ac yn ymarfer eu proffesiwn. Yn ddelfrydol, fe hoffem gynnig yr holl ddeunydd sydd ar wefan hon yn Gymraeg ar gyfer y bargyfreithwyr hyn ac ymwelwyr eraill sy'n siarad Cymraeg. Fodd bynnag, oherwydd costau uchel cyfieithu, a hefyd y ganran weddol fechan o'n defnyddwyr a fyddai'n elwa arno, ni allwn, ysywaeth, ddarparu'r gwasanaeth hwn. Yr ydym yn ymddiheuro os yw hyn yn achosi siom neu anghyfleustra.

Use of Welsh language on the Bar Council website

The Bar Council represents and regulates (through its independent ring-fenced regulator the Bar Standards Board) 15,387 practising barristers in England and Wales. We also provide services to non-practising barristers who pay a voluntary subscription.

According to statistics held by the Bar Council, we are aware of around 70 Welsh-speaking practising members of the Bar. Ideally, we would like to offer all of the material on this website in Welsh for these barristers and other Welsh-speaking visitors. However, owing to the prohibitively high translations costs, and also the relatively small percentage of our users who would benefit, we are unfortunately unable to provide this service. We apologise if this causes disappointment or inconvenience.